GRADSKA MRTVAČNICA

image image image image image image image image image image image image image image image image image image

Project description

Idejni projekt 2019 g.

Parcela koja je predviđena za gradnju objekta je u nagibu u pravcu JUG-SJVER, a sa istočne strane prolazi centralna saobraćajnica kroz groblje.

Ideja za kompletan objekt je bazirana na temi USKRSNUĆA, tj. na temi odvaljenog kamena sa KRISTOVOG GROBA iz čega je proistekao volumen cijelog kompleksa: dva SMAKNUTA perforirirana kružna oblika koji aludiraju na otvorenu grobnicu. Kružni oblik je odabran zato što ima centralni karakter i najbolje se uklapa na situaciju i u teren. Objekt je potpuno srastao s parcelom. Također OBORENI(SLOMLJENI) KRIŽ predstavlja Kristovu pobjedu nad grijehom. Ostao je samo križ kao simbol KRISTOVE pobjede a i dalje je prisutan u prostoru kao simbol koji obilježava karakter samog objekta.

Cijeli objekt je koncentriran oko samog kamenog postamenta s kojeg kreće procesija poslijednjeg ispraćaja pokojnika te sama misa. Iznad je svjetlarnik koji još više daje na značaju a okolo je dovoljno prostora za okupljanje vjernika. Dio je natkriven, a dio nenatkriven. Kompletan je krov ozeljenjen trajnicama.

JOSIP LEDIĆ dia

Information

  • Type:MRTVAČNICE
  • Year:2019

Other projects