15.10.2014.

Započeli radovi na obnovi kapelice u groblju Slimena

Dana 14.10.2014. započeli radovi na rekonstrukciji kapelice i dogradnji nadstrešnice i novog zvonika!

Radove izvodi građevinska firma Građevinar d.o.o. prema projektu kojeg je izradio arhitekt Josip Ledić.

Radovi na kapelici će biti rađeni u fazama a za ovu godinu je planirano:

-srušiti stari zvonik

-rekonstruirati kompletan krov

-sanirati dio temelja u apsidi(podbetonirati)

-uraditi drenažu i hidroizolaciju

-dograditi nadstrešnicu i novi zvonik

-uraditi obložni zid iza kapelice i pristupnu kolsku rampu do kapelice

ZVONO SA KAPELICE

Zvono je doneseno sa samostanske crkve sv.Ante u Srajevu a izrađeno je 1869 g.