Trg Europe u Travniku (kod robne kuće)

image image image image image image image

Opis projekta

Analiza postojećeg stanja

Trenutno stanje središnjeg trga u Travniku upućuje na to da on danas uopće ne egzistira kao središnji trg grada. Razloga za to ima više, ali najveći problem predstavlja parkovska površina sa zapadne strane koja se nelogično naslanja na trg s aspekta veze pješačkih hodnih linija s trgom. Park je deniveliran u odnosu na trg i ustvari predstavlja jednu funkcionalnu i vizualnu barijeru. Također nepovoljnu stvar u parku predstavlja i jako loša i neatraktivna urbana oprema. Prema konceptu idejnog rješenja, u žarištu budućeg trga su postavljeni spomenici narodnim herojima iz Drugog svjetskog rata te tri grobnice novijeg datuma. Zbog svih ovih razloga park bi sa zapadne strane trebao ići u veću transformaciju.

Sam središnji trg loše je povezan s glavnom ulicom u gradu zbog zelenog pojasa uz ulicu koji je u jako lošem stanju, a također predstavlja i vizualnu i funkcionalnu barijeru u prostoru. Budući da bi veza trga i glavne ulice trebala biti naglašena, ovaj zeleni pojas trebao bi također biti znatnije izmijenjen.

Na samom trgu nalazi se spomenik koji je logično postavljen, ali problem predstavlja ljetna bašta koja je apsolutno nelogično postavljena na trgu i onemogućuje njegovo egzistiranje. Cijeli prostor podređen je ljetnoj bašti, što bi trebalo biti obrnuto.

Koncept idejnog rješenja središnjeg trga

Ako promatramo što je projektnim zadatkom obuhvaćeno, tj. oblik prostora koji tvore sadašnji trg i park, vidjet ćemo da je ta površina u obliku slova „L“. S obzirom na oblik prostora, nameće se činjenica da mjesto gdje se prostor prelama, tj. u „zglobu“ na SZ strani parcele treba postati žarište ili središnji prostor trga.

Ideja je da se prostor sadašnjeg trga vizualno, funkcionalno i oblikovno proširi prema zapadu. Na ovom mjestu bi se središnji trg i zelenilo parka trebali međusobno prožeti te neprimjetno integrirati jedno u drugo i na taj način postati jedna cjelina. Također, u ovome dijelu bismo uveli i treći element – VODU, koja bi svoje izvorište imala u trokutu na SZ strani, gdje parcela ulazi duboko u parcelu harema Lukačke džamije, te bi se s tog mjesta trebala „razliti“ po trgu na ostale elemente urbane opreme koji se tretiraju vodom.

Ideja da se u prostor uvede voda bila je neizbježna jer je veza Travnika s vodom „neraskidiva“. Mišljenja smo da voda + zelenilo apsolutno asociraju na Travnik, tj. na travničke pašnjake i zelena prostranstva(samo ime grada Travnika asocira na „travu“-zelenilo), vodena bogatstva i mnoga izvorišta koja su prisutna u okolici grada i u samom gradu.

Središnji prostor, konzola – „most“

Promišljajući o prostoru trga te priči i poruci koju bi trg imao, zanimljivom se učinila priča s mostom. Most je duboko ukorijenjen u tradiciju BiH jer to je zemlja mostova i ćuprija, stoga smo i mi uzeli motiv mosta, koji ima i drugu simboliku. Mostovi se kroz povijest grade, ponekad i ruše, ali se iznova grade novi mostovi među kulturama, civilizacijama, vjerama i narodima. Uglavnom, koncept bi se temeljio na ideji novog „mosta“, koji je potrebno sagraditi prema novoj BiH, „mosta“ prema Europi, čiji je Bosna dio, mosta koji spaja narode i civilizacije, koji se na jedinstven način susreću na tom mjestu. Jedna strana mosta konzolno izlazi iz fontane i predstavlja polovicu mosta npr. „prema Europi“, drugu polovicu mosta trebalo bi mentalno zamisliti. Ljudi i narodi su ti koji bi trebali izgraditi tu drgu polovicu mosta, tj. u stvarnosti premostiti put prema jedinstvenoj Europi. Konzola i djelomično izlazi iz vode koja je i izvor života. U praktičnom smislu ovaj prostor je zamišljen kao središnji prostor na trgu na kojemu bi se mogli održavati razni događaji, kulturne manifestacije, koncerti i sl. Ovaj prostor može služiti i kao otvorena nenatkrivena ljetna bašta tijekom ljetnih mjeseci.

Fontana – „izvorište“

Predviđena je kao početni vodeni element u trgu na najvišoj mogućoj koti te simbolizira izvorište iz kojeg se voda dalje razlijeva po trgu, tj. gravitacijom na druge fontane na trgu. U sklopu ove fontane moguće je predvidjeti i česmu ukoliko voda bude pitka.

Fontana – „spomenik“

Sa suprotne strane konzole-mosta, također se nalazi konzola koja koso izlazi iz vode i dolazi do dva vertikalna monolita. Ta dva monolita trebala bi predstavljati suvremenu interpretaciju dva stećka, gdje bi na jednom od njih bio ispisan tekst na bosančici – starobosanskom pismu, a na drugom taj isti tekst na latinici. Na ovom mjestu trebala bi biti ispričana priča o gradu Travniku(povjest,tradicija...).

Postojeći spomenici u parku

Spomenici herojima iz Drugog svjetskog rata – „Josip Mažar – Šoša“ i „Taib Dautović“ nalaze se u novoprojektiranom žarištu trga te se predlaže njihovo pomjeranje na novu poziciju u sklopu parka. Slična je i situacija s tri grobnice stare dvadesetak godina. I za ove grobnice se predlaže dislociranje (ekshumacija) na nove pozicije u skopu parka ukoliko ne postoji mogućnost da se dislociraju na neka od obližnjih grobalja, a da u sklopu parka ostanu samo spomen-ploče. Spomenik koji se nalazi nalazi u središtu trga (skulptura) ispravno je postavljen i predviđeno je da ostane na istoj poziciji, s tim da se prostor oko njega uredi na sličan način s korigiranom geometrijom oko spomenika. Postoji mogućnost da se i na ovaj element uvede voda te da kompletna skulptura izgleda kao fontana.

Ograda harema Lukačke džamije

Uporište za izgled ograde harema nađen je u tradicionalnoj islamskoj arhitekturi u BiH, gdje se slične interpretacije ograde mogu naći na raznim primjerima. U ovom slučaju nije se težilo za originalnošću, nego je bilo praktično da se dobije intimnost harema oko džamije s jednom visokom ogradom na koju će se nasloniti i sam trg i naznačiti njegovu jasnu granicu.

Parterno uređenje

Budući da se projektnim zadatkom tražilo da se naglasi europska orijentacija, kao i u ostalim već navedenim segmentima urbane opreme novoprojektiranog trga, tu težnju smo pokušali interpretirati na sljedeći način. Osnovni materijal koji se provlači kroz rješenje trga jest nama dostupni jablanički granit, kojega smo kombinirali u dvije varijante:

- Kaldrma – kocke 8x8x8

- ploče d=2 cm, dimenzija 40x80 cm - blago štokane

Shema slaganja ukazuje na to da se u parteru trga može iščitati originalni „barcode“ trga-grada. Isti materijal interpretiran na različite načine međusobno se prožima po parteru trga i tvori „barcode“. Radi racionalnosti investicije u zoni pješačkih staza parka pokušali smo kombinirati materijal koji je sastavljen od cementnog maltera i riječnih oblutaka različitih dimenzija koji su uklopljeni u malter s kaldrmom (granit).

- granit JABLANICA, kombinacija kaldrme i štokanih ploča d= 2cm.

-primjer riječnog oblutka utopljenog u cementni malter

Zelenilo

Postojeći park smanjen je u korist trga, dok je dio parka koji je ostao, doživio djelimičnu transformaciju. Naime, cilj je korigirati geometriju postojećih pješačkih staza te zadržati pretežito crnogorično zelenilo u parku koje je moguće zadržati, te posaditi nove sadnice crnogorice. Predviđeno je formiranje novih zelenih površina u zoni centra trga, tako da se park integrira sa trgom. Zelenilo u zoni uz glavnu ulicu potpuno je transformirano, tako da se sada uz saobraćajnicu nalazi pješačka komunikacija, a zeleni pojas pomaknut je u unutrašnjost ,tj. u pješačku zonu. U toj zoni su predviđeni zeleni otoci gdje bi se osim trave nalazilo i drveće breze koje ne bi pravilo vizualnu barijeru s trgom, a kontinuiran drvored uz glavnu ulicu.

Rasvjeta

Rasvjeta je tretirana u idejnom projektu, s tim da se radi samo o „kandilaberima“, tj. rasvjeti koja je postavljena na stupove. U nekoj daljnjoj razradi projekta također bi se trebalo razmisliti i o rasvjeti u parteru trga, rasvjeti fontana, što je jako važno ukoliko se želi postići apsolutna proeuropska orijentacija trga

Ostala urbana oprema

Pergole koje bi se koristile kao otvorene ljetne bašte su predviđene da se postavljaju rubom trga prema robnoj kući borac. Na taj način oplemenjuju sadržaj trga a ne preve funkcionalnu i vizuelnu barijeru na trgu več se logično naslonjaju na njeg.

Sva ostala urbana oprema definirana je u projektu kroz detalje.

Informacije

  • Klijent:Općina Travnik
  • Vrsta:Urbanizam (vanjska uređenja)
  • Godina:Konkursni rad 2013.g.,koautor Roman Vukoja dia.
  • Lokacija:Travnik

Ostali projekti