OTVORENA KAPELA (vanjski oltar) u Samostanu Guča Gora,Travnik

image image image image image image image image

Opis projekta

Informacije

  • Klijent:Samostan Sv.Franje u Gučoj Gori.
  • Vrsta:Sakralni objekti
  • Godina:Realizacija 2010.g.
  • Lokacija:Guča Gora, Travnik

Ostali projekti