Otvorena kapela u groblju Brizik

image image image image

Opis projekta

Ideja 2016.g.

Informacije

  • Klijent:Župni ured BDM u Docu
  • Vrsta:Sakralni objekti
  • Godina:2016. g.
  • Lokacija:Brizik, Travnik

Ostali projekti