Filijalna crkva na Čepu(Kaćuni), Župa Busovača

image image image image image image image image image image image image image image image image image image

Opis projekta

Rekonstrukcija i dogradnja eksterijera i eneterijera 2017 g.

Informacije

  • Klijent:Župa Sv. Ante u Busovači
  • Vrsta:Sakralni objekti
  • Godina:2017.g.
  • Lokacija:Kaćuni, Busovača

Ostali projekti