Crkva, Sv. Ane, Banbrdo

image image image image image image image

Opis projekta

Ideja vodilja prilikom projektiranja novog uređenja prezbiterija je bila riječ živa poistovjećena sa vodom živom, kako nas je uputio i sam Krist kada je rekao „Tko pije vode koje mu ja dadnem, ožednjeti neće nikada“ a ta voda je upravo Riječ koju nam ostavlja u vidu Svetog pisma koja nam se sa oltara upućuje svake Nedjelje.

Dakle, nova geometrija samoga prezbiterija je takva da simulira vodu koja se iz niše, od starog oltara, kao bujica prolijeva kroz crkvu prema narodu. U funkcionalnom smislu smo izišli u prostor crkve iz tijesne niše prezbiterija i na taj se način izborili za prostor u kojem možemo normalno postaviti sve elemente prezbiterija a da pri tom imamo i nesmetanu komunikaciju po istom, a na isti način oltar je približen puku. U prostoru prezbiterija je zatečen stari oltar u kojem je smješten tabernakul i kipovi Sv. Ane te sv. Joakima i Ivana Krstitelja pa se projektom predviđa njihovo zadržavanje u prostoru. Od novog mobilijara zamišljeno je da se urade: ambon, oltar, tabernakul i krstionica. Popločanje novog dijela prezbiterija bi bilo urađeno mramorom tip Brecia Sarda koja je najbliža svojom teksturom postojećem popločanju u crkvi.

Informacije

  • Vrsta:ENTERIJER
  • Godina:2019.g.
  • Lokacija:Lepenica, Kiseljak

Ostali projekti